chelmiec.pl
 • image01

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image02

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image03

  CZYNNE OD 6:00 do 22:00

 • image04

  ZAPRASZAMY!

 • image05

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image06

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image07

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

Cennik AQUA Centrum Chełmiec

 

    Ceny biletów jednorazowych za 1 godz. + 10 min. GRATIS
Basen + jacuzzi gratis - godziny wejść: Sauna + basen i jacuzzi gratis - godziny wejść:
6.00 - 8.00 20.00 - 22.00 Dopłata za każdą następną minutę 8.00 - 20.00 Dopłata za każdą następną minutę 12.00 - 16.00 Dopłata za każdą następną minutę 16.00 - 22.00 Dopłata za każdą następną minutę
Normalny 7 zł 0,20 zł 8 zł 0,20 zł 10 zł 0,25 zł 14 zł 0,35 zł
Ulgowy** 6 zł 0,15 zł 7 zł 0,20 zł 9 zł 0,25 zł 13 zł 0,35 zł
Grupowy*** 6,5 zł 0,20 zł 9 zł 0,25 zł 13 zł 0,35 zł
Bez limitu czasu 14 zł 26 zł
       Bilety rodzinne na basen i jacuzzi za 1 godz. ***+ 10 min. GRATIS
Rodzina: 6.00 - 22.00 Dopłata za każdą następną minutę Rodzina: 6.00 - 22.00 Dopłata za każdą następną minutę
1 dorosły + 1 dziecko 13 zł 0,20 zł 2 dorosłych + 1 dziecko 19 zł 0,20 zł
1 dorosły + 2 dzieci 15 zł 0,20 zł 2 dorosłych + 2 dzieci 22 zł 0,20 zł
1 dorosły + 3 dzieci 17 zł 0,20 zł 2 dorosłych + 3 dzieci 25 zł 0,20 zł
1 dorosły + 4 dzieci 20 zł 0,20 zł 2 dorosłych + 4 dzieci  28 zł 0,20 zł

Dzieci do lat 3 wstęp bezpłatny na podstawie dokumentu powtierdzającego wiek dziecka
* Bilet ulgowy przysługuje, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym na podstawie legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia
** Bilet grupowy za osobę dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób
*** Bilety rodzinne obowiązują dla dzieci od  3 do 13 lat. Bilety rodzinne uprawniają do wejścia na 1 godzinę lub wielokrotność godzin.

Wstęp bezpłatny przysługuje opiekunom osób o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i dokumentu tożsamości osoby niepełnosprawnej lub legitymacji ze zdjęciem. Opiekunem osoby niepełnosprawnej może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

Inne opłaty:
Wypożyczenie czepka 1 zł
Wypożyczenie ręcznika 2 zł
Wejście dla rodzica lub opiekuna na czas przebrania dziecka 10 min bezpłatnie, przekroczenie czasu za każdą rozpoczętą minutę 0,20 zł
Kaucja za kartę magnetyczną 10 zł
Zagubienie lub zniszczenie czepka 5 zł
Zagubienie lub zniszczenie transpondera (zagarka) 20 zł
Zagubienie lub zniszczenie ręcznika 30 zł
Udostępnienie 1 toru na 1 godz. przez podmioty posiadające zgodę administratora basenu na świadczenie usług szkoleniowych 50 zł + bilety wstępu przez uczących się pływać

 

Karnety wartościowe*:
Karnet o wartości: Cena zakupu Gratis Termin ważności od daty zakupu
55 zł 50 zł 5 zł 30 dni
120 zł 100 zł 20 zł 60 dni
250 zł 200 zł 50 zł 90 dni
Basen + jacuzzi gratis Sauna + basen i jacuzzi gratis
Rodzaj karnetu Cena karnetu Termin ważność od daty zakupu Rodzaj karnetu Cena karnetu Termin ważność od daty zakupu
Karnety idywidualne bez limitu czasu** - 10 wejść: Karnety indywidualne bez limitu czasu** - 10 wejść:
Normalny 90 zł 90 dni Normalny 180 zł 90 dni
Ulgowy*** 70 zł 90 dni Ulgowy*** 140 zł 90 dni
Karnety rodzinne bez limitu czasu**** - 10 wejść:             
2-osobowe 120 zł 90 dni
3-osobowe 155 zł 90 dni
4-osobowe 190 zł 90 dni

*Karnety wartościowe przeznaczone są wyłącznie dla klientów indywidualnych. Karnet upoważnia do korzystania z usług pływalni i sauny, aż do wyczerpania wartości karnetu w okresie jego ważności. Z wartości karnetu ściągane są kwoty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

** Karnety indywidulane bez limitu czasu  przysługują kientom indywidulanym. Karnety posiadają określony termin ważności po upływie którego nie wykorzystane wejścia ulegają kasacji z jednym wyjątkiem – kolejne doładowanie karnetu przed upływem jego terminu ważności powoduje, że liczba wejść nie wykorzystana jest dodawana do liczby wejść aktualnego doładowania.

*** Karnety indywidulane bez limitu czasu ulgowe przysługują, młodzieży szkolnej, studentom, osobom niepełnosprawnym,emerytom, rencistom na podstawie legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia. Karnety posiadają określony termin ważności po upływie którego nie wykorzystane wejścia ulegają kasacji z jednym wyjątkiem – kolejne doładowanie karnetu przed upływem jego terminu ważności powoduje, że liczba wejść nie wykorzystana jest dodawana do liczby wejść aktualnego doładowania.

****Karnety  rodzinne bez limitu czasu przeznaczone są wyłącznie dla klientów indywidualnych i obowiązują dzieci od 3 do 13 lat.  Karnety posiadają określony termin ważności po upływie którego nie wykorzystane wejścia ulegają kasacji z jednym wyjątkiem – kolejne doładowanie karnetu przed upływem jego terminu ważności powoduje, że liczba wejść nie wykorzystana jest dodawana do liczby wejść aktualnego doładowania.