chelmiec.pl
 • image01

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image02

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image03

  CZYNNE OD 6:00 do 22:00

 • image04

  ZAPRASZAMY!

 • image05

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image06

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image07

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

Zasady funkcjonowania basenu Aqua Centrum Chełmiec w trakcie epidemii SARS-CoV-2 obowiązujące od dnia 25 lipca 2020r. do odwołania

Zasady funkcjonowania basenu

Zarządzenie Nr 107/2020
Wójta Gminy Chełmiec
z dnia 27.07.2020 r.

 

w sprawie: Zasad funkcjonowania basenu Aqua Centrum Chełmiec w trakcie epidemii SARS-CoV-2, na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 24.07.2020 r., oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. obowiązujących od dnia 25 lipca 2020 r. do odwołania.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15, art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) i Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XVII/277/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Chełmiec uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Chełmiec, zarządzam co następuje:

 • 1 Ustalam zasady funkcjonowania obiektu rekreacyjno - sportowego AQUA CENTRUM CHEŁMIEC położonego przy ul. Marcinkowickiej 9a w Chełmcu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.
 • 3 Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 22 czerwca 2020 r.
 • 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 107/2020
Wójta Gminy Chełmiec
z dnia 27 lipca 2020 r.

Zasady funkcjonowania basenu Aqua Centrum Chełmiec w trakcie epidemii SARS-CoV-2, na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 01.06.2020 r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r., obowiązujące od dnia 25 lipca 2020 r. do odwołania.

Klienci basenu zobowiązani są do przestrzegania i stosowania się do następujących zasad.

 1. Przy kasie może przebywać maksymalnie 1 osoba.
 2. Obowiązuje dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 3. Na obiekcie basenu obowiązuje zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy innymi osobami na basenie, w kasie, korytarzach, pomieszczeniach przebieralni, toalecie i natryskach.
 4. Na obiekcie basenu, w tym w kasie, korytarzach, pomieszczeniach przebieralni, obowiązuje noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników, z wyłączeniem pomieszczenia hali basenowej.
 5. Użytkownicy basenu zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny i dezynfekcji.
 6. Do sauny należy wchodzić boso i korzystać z ręcznika.
 7. Do odwołania anuluje się bilet seniora obowiązujący w środy od 10.00 do 13.00.
 8. W przypadku osoby nie stosującej się do powyższych zasad, obsługa basenu będzie upoważniona do żądania od niej opuszczenia obiektu basenu.